Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2018

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-261-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-260-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-603-2018 z dnia 29-08-2018 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2018 roku.pdf
PDFzałacznik nr 1.pdf
PDFzałacznik nr 2.pdf
PDFzałacznik nr 3.pdf
PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2019 z dnia 27-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gmny Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf
 

Wersja XML