Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA ROK 2018.pdf
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf

PDFMATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf

PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2018 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na rok 2018.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF Gminy Popielów na rok 2018.pdf
 

Wersja XML