Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Roczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-93-2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-177-2017 z dnia 2.02.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-264-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
PDFUchwała Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf

Skan: PDFUchwała Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Skan: PDFUchwała Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf


Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFSprawozdania z realizacji GKRPA za 2014 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Problemów Alkoholowych za 2015 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.pdf

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok - dostępny.pdf


Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Problemów Alkoholowych za 2015 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.pdf
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.pdf

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok - dostępny.pdf

Wersja XML