Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2018Brak opisu obrazka

Wyniki wyborów Wójta Gminy II tura

PDFSKMBT_C22018110507070.pdf
 

Informujemy iż Gminna  Komisja Wyborcza w Popielowie  w dniu 3 listopada 2018 r. (sobota) pełni dyżur  pod numerem telefonu:  668423073 lub 663121284 .Kontakt do Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008
W dniu II tury wyborów tj. 4 listopada 2018 r.  Gminna Komisja Wyborcza  w Popielowie przy ul. Opolskiej  13 pełni dyżur w swojej siedzibie w godzinach od 5.30  do momentu zakończenia prac komisji.
Kontakt telefoniczny:  77/ 4275-826 
Urzędnik Wyborczy  Pan Krzysztof Chmiel 608758008
Pełnomocnik Wójta Gminy Grażyna Kuźnik 663121284

 

PDFWyniki wyborów na Wójta Gminy.pdf
PDFWyniki wyborów do Rady Gminy.pdf
PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Wójta Gminy.pdf
 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów na obszarze województwa opolskiego.pdf
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf
 

 

Informujemy iż Gminna  Komisja Wyborcza w Popielowie  w dniu 20.10.2018 r. (sobota) pełni dyżur w godz. 8.00-11.00 , po godz. 11.00  dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 668423073 lub 663121284 .Kontakt do Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008
W dniu wyborów tj. 21.10.2018 r. dyżur odbędzie w siedzibie Gminnej  Komisji Wyborczej w Popielowie przy ul. Opolskiej  13 , 46-090 Popielów w godzinach od 5.30  do momentu zakończenia prac komisji.
Telefon 77/ 4275-826  oraz Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008 i Pełnomocnika Wójta Gminy Grażyny Kuźnik 663121284

PDFInformacja dla wyborców zamieszkałych w obwodzie nr 8 -Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna i Popielowska Kolonia.pdf
PDFInformacja Obwodowych Komisji Wyborczych o czasie rozpoczęcia pracy w dniu 21-10-2018 r.pdf

PDFHARMONOGRAM DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALÓW WYBORCZYCH.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy.pdf
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandadatach na wójta gminy .pdfPDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych.pdf
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I w spr dodatkowych zgłoszeń do ObwKW.pdf
PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list.pdf
PDFObwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wyłożeniu spisu wyborców.pdf
 

PDFSKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPIELOWIE.pdf
 

 PDFNFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf
Dyżur Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa  Chmiel w najbliższy poniedziałek tj. 24 września w godzinach od. 12.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie pok. Nr 25

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZASAD  WYBORÓW

UCHWAŁY PKW

TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH

KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH DOT. PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO, ZGŁOSZEŃ DO TKW ORAZ LICZBY MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

LISTA ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

 INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI KANDYDATÓW

REGULAMINU GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WZORÓW POTWIERDZEŃ I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

INFORMACJA  PKW  o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych.pdf

DOCzał nr 1.doc
DOCzał nr 2.doc
DOCzał nr 3.doc
DOCzał nr 4.doc
DOCzał nr 5.doc
DOCzał nr 6.doc


DOCOświadczenie lustarcyjne.doc
DOCInformaccja o złożeniu oświaczenia lustracjnego.doc

zgłoszenia  kandydatów na wójta gminy

KOMISJE WYBORCZE  ZASADY ZGŁASZANIA I DRUKI

WZÓR Zgłoszenia kandydatów do OKW (1).doc
Wzór  Zgłoszenia kandydatów do OKW (2).doc
Wzór  Zgłoszenia kandydatów do GKW.doc

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach.pdf

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia.pdf


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach.pdf

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu 1 o powołanu składów Obowdowych komisji Wyborczych.pdf
PDFUkonstytowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFzmiany w składach osobowych OKW.pdf
 

 

UPRAWNIENIA WYBORCÓW   PDFInformacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Popielów.pdf
 

- niepełnosprawnych

- o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

- warunkach udziału w wyborach obywateli RP

- warunkach udziału w wyborach obywateli UE


PDFWniosek o sporzadzenie aktu_pelnomocnictwa.pdf
PDFZgodna na przyjecie pelnomocnictwa.pdf
 

PODZIAŁ GMINY POPIELÓW NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ OBWODY GŁOSOWANIA

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania.pdf


Uchwała Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26.04.2018 roku  w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych
PDFSKMBT_C22018050411310.pdf

Obwieszczenie  Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego PDFobwieszczenie.pdf

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie  urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury 
PDFPLAKAT A3 - INFORMACJA Dyrektora o urzędnikach wyborczych_ (003).pdf

 

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia.pdfUJEDNOLICONY KODEKS  WYBORCZY

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze.

 

Informacja Wójta Gminy o wyznaczonych miejscach na bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-602-2018 z dnia 23-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
 

 

Wersja XML