Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.04.2018 Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.:  Rozbudowa o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML