Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.07.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r. (II postępowanie)

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Remont dróg i placów gminnych na terenie Gminy Popielów w 2018 r.

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 9 (I) do SIWZ - Projekt umowy dla części I.pdf
PDFZałącznik nr 9 (II) do SIWZ - Projekt umowy dla części II.pdf
PDFZałącznik nr 9 (III) do SIWZ - Projekt umowy dla części IIII.pdf
PDFZałącznik nr 9 (IV) do SIWZ - Projekt umowy dla części IV.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR.pdf
ZIPZałacznik nr 11 (I) do SIWZ - Przedmiar robót dla części I.zip
ZIPZałacznik nr 11 (II) do SIWZ - Przedmiar robót dla części II.zip
ZIPZałacznik nr 11 (III) do SIWZ - Przedmiar robót dla części III.zip
ZIPZałacznik nr 11 (IV) do SIWZ - Przedmiar robót dla części IV.zip

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Unieważnienie postępowania w częścci: I, III oraz IV

PDFUnieważnienie części postępowania.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty w części: II

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Wersja XML