Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów:

  1. ELKOM Sp. z o.o., ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola
  2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
  3. „EKO-TRANS” Jan Kurowski, ul. Brynicka 16/B, 46-082 Kup 

Podmot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Wersja XML