Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.10.2018 Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,- złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Udzielenie w 2018 r. Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 350 000,-  złotych na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Kredyt.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 5 do SIWZ - Formularze i oświadczenia.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Opinia RIO Opole o możliwości spłaty zadłużenia.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - uchwala-rio-w-sprawie-opinii-o-mozliwosci-sfinansowania-deficytu-okreslonego-w-uchwale-budzetowej.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie WPF 2018-2030.pdf
PDFZałącznik nr 14 do SIWZ - uchwala-rio-w-sprawie-opinii-o-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-gminy-popielow.pdf
PDFZałącznik nr 16 do SIWZ - Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf
PDFZałącznik nr 18 do SIWZ - uchwała RIO o informacji o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2018.pdf
ZIPZałącznik nr 19 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 20 do SIWZ - Zobowiązania finansowe gminy na 30.09.2018.pdf
ZIPZałącznik nr 21 do SIWZ.zip

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami + załącznik nr 1:

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi do SIWZ.zip

Zmiana SIWZ:

PDFZmiana SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony).doc

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami (2):

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf

Zmiana do SIWZ 2:

PDFZmiana do SIWZ nr 2.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony 2).doc

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Wersja XML