Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-643-2018 z dnia 14-11-2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-644-2018 z dnia 14-11-2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wysokości prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML