Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy (kadencja 2018-2023 ) rok 2018

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-1-2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożar.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-2-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-3-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-4-2018 z dnia 04-12-2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-5-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego w Popielowie -ośrodek zdrowia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-6-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach działki o numerach 331, 599,602 i 618.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-7-2018 z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-8-2018 z dnia 13-12-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-9-2018 z dnia 14-12-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-10-2018 z dnia 14-12-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-11-2018 z dnia 14-12-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-12-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-13-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-14-2018 z dnia 28-12-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-15-2018 z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-16-2018 z dnia 28-12-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-513-2018 Wójta Gminy z dnia 2-01-2018 oraz Zarządzenia Nr 0050-514-2018.pdf
 

Wersja XML