Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2019

PDFUchwała Nr IV-20-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy funansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wysokości prognozy finansowej.pdf
 


PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-130-2019 z dnia 27-08-2019 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. I.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. II.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFZałączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
 

Wersja XML