Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.:  Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ.zip
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (1).zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

Informacja z otwarcia ofert (01.02.2019 r.):

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie.pdf
 

Wersja XML