Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2019 rok

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
 

Sprawozdania finansowe Gminy Popielów za 2019 rok

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu.pdf
 

Sprawozdania za 2018 rok

PDFSprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Popielów za 2018 r..pdf
PDFBilans z wykonania budżetu JST Gmina Popielów za 2018 r..pdf
PDFBilans jednostki budżetowej za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki za 2018 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2018 r..pdf

Wersja XML