Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 557292-N-2019 z dnia 06.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 557292-N-2019 z dn. 06.06.2019 r..pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dróg gminnych w 2019 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Remont dróg.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

PDFPismo BOS.271.10.2019.TJ Modyfikacja treści SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.10.2019.TJ.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.10.2019.TJ.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510129279-N-2019 z dn. 26.06.2019 r..pdf

Wersja XML