Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.10.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 557292-N-2019 z dnia 06.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 557292-N-2019 z dn. 06.06.2019 r..pdf (949,71KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dróg gminnych w 2019 r..pdf (2,03MB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Remont dróg.docx (47,52KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (20,33KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,81KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22,39KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (23,58KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (26,19KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (25,68KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (472,29KB)
PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf (151,03KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf (1,38MB)
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip (101,58KB)

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

PDFPismo BOS.271.10.2019.TJ Modyfikacja treści SIWZ.pdf (81,44KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.10.2019.TJ.pdf (63,21KB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.10.2019.TJ.pdf (55,67KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510129279-N-2019 z dn. 26.06.2019 r..pdf (91,41KB)