Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego

PDFKalendarz wyborczy.pdf
PDFInfromacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców Unii Europejskiej .pdf
PDFwzór wniosku i deklaracji.pdf
PDFinformacja EN.pdf
PDFinformacja w sprawie warunków i trybu wykorzystania.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie regulaminów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFregulamin Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie wytycznych.pdf
PDFWytyczne Obwodowych komisji Wyborczych.pdf
PDFzałacznik do Uchwały PKW-wytyczne.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie obserwatorów.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie przekazywania danych.pdf

 Informacja o  wyznaczonych miejscach na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń   
 JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-57-2009 z dnia 16 marca 2009r.jpg
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0151-57-2009.doc

 Tekst ustawy-ordynacja wyborcza  do Parlamentu Europejskiego 
DOCTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.doc

 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach  głosowania oraz siedzibach OKW
DOCObieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 kwietnia 2009 r..doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-58-2009 z dnia 10.04.2009 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki.doc


DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-246-2009 z dnia 12.05.2009r w sprawie powołania składów osobowych OKW.docx
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-257-2009 z dnia 1 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia.docx
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-258-2009 z dnia 2.06.2009 w sprawie zmiany zarządzenia.docx
DOCXSKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.docx

DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-63-2009 w sprawie ustanowienia operatorów OKW.docx


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML