Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2019/S 148-364788 z dnia 02.08.2019r. wraz z załącznikami, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019S 148-364788.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Popielów.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Odbiór odpadów.docx

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz JEDZ + instrukcja.zip

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupy kapitałowe.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.doc

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.zip

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SZOPZ - Odpady 2019.pdf

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwały.zip

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Identyfikator postepowania - Odbiór odpadów.pdf

KLUCZ PUBLICZNY:

ZIPKluczPub_Oferta_PostepowanieID_8c638a8a-13c6-4f67-8d85-564f75388397.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.14.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.14.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDF2019-OJS221-542516-pl.pdf

Wersja XML