Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 581224-N-2019 z dnia 01.08.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 581224-N-2019 z dn. 01.08.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dowóz dzieci.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dzieci.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.13.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.13.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr 510188882-N-2019 z dn. 09.09.2019 r..pdf

Wersja XML