Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019

Brak opisu obrazka

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019
HARMONOGRAM DOWOZU MIKROBUSAMI WYBORCÓW DO LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Mikrobus nr 1 – kierowca Marcin Nowok – tel. 603 193 155

OBWODOWA KOMISJA NR 1 W LUBIENI – ŚWIETLICA WIEJSKA

- Kaniów (przystanek PKS) – 14:00

OBWODOWA KOMISJA NR 5 W STARYCH SIOŁKOWICACH – PSP W STARYCH SIOŁKOWICACH

- Nowe Siołkowice (koło sklepu przy kapliczce) – 16:00

OBWODOWA KOMISJA NR 7 W KARŁOWICACH – PSP W KARŁOWICACH

- Kurznie (okolice kościoła)  –godz. 11:20

- Kuźnica Katowska – godz. 12:00

OBWODOWA KOMISJA NR 8 W STARYCH KOLNIACH – ŚWIETLICA WIEJSKA

- Rybna (okolice kościoła)  –godz. 12:40

- Stobrawa – godz. 14:00

- Popielowska Kolonia (przystanek PKS)  –godz. 15:00

W przypadku dodatkowego zapotrzebowania na dowóz grupy wyborców do lokali wyborczych, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu sołtysowi wsi, zostaną wyznaczone dodatkowe godziny przejazdu mikrobusami.

PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW- Głosowanie korespondencyjne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf
PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf

PDFPostanowienie_KW_I_o_pierwszym_posiedzeniu.pdf

Postanowienie Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Popielów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I o powołaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

Urząd Gminy w Popielowie na podstawie informacji Komisarza Wyborczego w Opolu I przedstawia możliwość dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów tzw. „jedynek” do komisji przedstawionych w załączniku do niniejszej informacji.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 16.09.2019.pdf

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

Urzędnik Wyborczy Pan Krzysztof Chmiel pełni dyżur w zakresie dokonywania dodatkowych zgłoszeń
do OKW przez komitety wyborcze w Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13 pok. nr 25,  w dniach:

2.09.2019 r. (poniedziałek) w godzinach 13:00-17:00,
3.09.2019 r. (wtorek)
w godzinach 11:30-15:30,
5.09.2019 r. (czwartek)
w godzinach 7:30-11:30,
10.09.2019 r. (wtorek)
w godzinach 7:30-11:30,
11.09.2019 r. (środa)
w godzinach 11:30-15:30,
13.09.2019 r. (piątek)
w godzinach 7:30-11:30.


Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - oficjalny portal internetowy przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą - https://wybory.gov.pl

W związku z ukonstytuowaniem się w dniu 26 sierpnia 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu podajemy informację o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów
https://opole.kbw.gov.pl/pliki/1566829517_Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx

1)            Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38338_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych__z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych
_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

2)            Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych

3)            Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38332_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania
_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej
_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

4)            Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38329_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania
_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej__zarzadzonych
_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

 

PDFUchwała nr 79_2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.pdf
DOCZałącznik do Uchwały nr 79_2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.doc

DOCXwniosek-o-glosowanie-przez-pelnomocnika-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-senatu-rp.docx
DOCwniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania.doc
DOCFormularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych.doc
DOCwniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow.doc
DOCXzgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-senatu-rp.docx
 

Wersja XML