Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

DOCzapytanie ofertowe tablice informacyjne.doc
PDFZapytanie ofertowe na tablice promocyjne.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc
JPEGWzór tablicy informacyjno-promocyjnej
 

Wersja XML