Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

Wersja XML