Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe _wycinka drzew _tereny gminne.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFlokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia_Karłowice.pdf
PDFlokalizacja drzew przeznaczonych do usunięcia_Siołkowice.pdf
PDFLokalizacja drzewa przeznaczonego do usunięcia_Popielów_1.pdf
PDFBrzoza brodawkowata w Lubieni - zdjęcie i mapka.pdf
PDFBrzozy brodawkowate w Popielowie - zdjęcie i mapka.pdf
PDFZdjęcia drzew_Karłowice.pdf
PDFZdjęcia drzew_Stare Siołkowice.pdf
PDFZdjęcia topoli_Popielów_1.pdf

PDFProtokół z wyboru oferty wycinka drzew.pdf
PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf

Wersja XML