Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach – roboty budowlane

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.zip
ZIPZałącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML