Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego dachu płaskiego nad częścią budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłow

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji - przebudowa dachu PP Karłowice.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
ZIPDokumentacja fotograficzna obiektu.zip

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI ZAPYTANIA:

PDFOdpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego - Dokumentacja - dach PP Karłowice.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja - dach PP Karłowice.pdf

Wersja XML