Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”

PDFZAPYTANIA OFERTOWE na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa ulicy Polnej w m. Karłowice.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Nadzór inwestorski - ul. Polna w Karłowicach.pdf

Wersja XML