Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101803 O - ulicy Wodociągowej w m. Kurznie”

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja projektowa - Przebudowa ulicy Wodociągowej w m. Kurznie.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja - Wodociągowa.pdf

Wersja XML