Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach (II POSTĘPOWANIE)

PDFZapytanie ofertowe OSA Nowe Siołkowice II.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc

PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót - OSA Nowe Siołkowice.pdf

ZIPZałącznik nr 5 - Dokumantacja techniczna - OSA Nowe Siołkowice.zip

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - OSA II.pdf

Wersja XML