Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – dostawa wyposażenia kuchni do PSP w Karłowicach

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFZapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia kuchni w PSP w Karłowicach.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy Dostawa PSP Karłowice.doc

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy - Dostawa PSP Karłowice.pdf

DOCXzałącznik nr 3 - Zestawienie sprzętu - Dostawa PSP Karłowice.docx

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

PDFZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa wyposażenia kuchni w PSP w Karłowicach.pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA:

PDFOdpowiedź na pytania do treści zapytania ofertowego -Dostawa wyposażenia kuchni PSP Karłowice.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - PSP Karłowice DOSTAWY.pdf

Wersja XML