Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Posiłek w szkole i w domu” – Roboty budowlane w PSP Karłowice

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy wsparciu finansowym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFZapytanie ofertowe - Roboty budowlane Stołówka PSP Karłowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - przedmiar robót - Stołówka Roboty.pdf

Wersja XML