Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie badań  i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

PDFOGŁOSZENIE na portalu ARiMR z dn. 05.07.2019 r..pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski POMOST.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - Nadzór inwest. POMOST.pdf

Wersja XML