Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła

PDFZapytanie ofertowe - nadzór PSP Siołkowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - insp. nadzoru PSP Siołkowice Stare.pdf

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - insp. nadzoru PSP Siołkowice Stare SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFUnieważnienie - Insp. nadzoru PSP Siołkowice Stare SKAN.pdf

PDFUnieważnienie - Insp. nadzoru PSP Siołkowice Stare.pdf

Wersja XML