Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg i chodników Gminy Popielów w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg i chodników Gminy Popielów w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021

PDFZapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zimowe utrzymanie.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz sprzętu oraz wykaz osób.doc

PDFZałącznik nr 3 - Wykaz dróg gminnych.pdf

Wersja XML