Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020

PDFzapytanie ofertowe tablice informacyjne.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie.doc

DOCXzałącznik nr 4 - Tablica informacyjna - PROW_wzór.docx

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFProtokół z wyboru oferty.pdf

Wersja XML