Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/164/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-164-2019 z dnia 31-10-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej pronozy finansowej Gminy Popielów.pdf

Wersja XML