Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/168/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Zarządzenie Nr 0050/168/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Popielów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-168-2019 z dnia 14-11-2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów.pdf

Wersja XML