Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe_inwentaryzacja-Gmina Popielów.pdf
DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy_Gmina Popielów.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

Modyfikacja zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniem na pytania do przedmiotowego zapytania:

PDFModyfikacja oraz wyjeśnienia do zapytania ofertowego -Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInrormacja o wyborze oferty - Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów.pdf

Wersja XML