Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowania inwentaryzacji pomników przyrody, wykonania ekspertyz i pielęgnacji wskazanych drzew, oznakowania pomników przyrody, przeprowadzenia warsztatów oraz zaprojektowania i wykonania broszury

PDFZapytanie ofertowe_inwentaryzacja pomników przyrody_Gmina Popielów.pdf

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy_Gmina Popielów.doc

PDFZałącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Gmina Popielów.pdf

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCXZałącznik nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu narzędziami.docx

DOCZałącznik nr 5 Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 6 Wykaz osób.docx

Modyfikacja zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniem na pytania do przedmiotowego zapytania:

PDFModyfikacja oraz wyjeśnienia do zapytania ofertowego -Inwentaryzacja pomników przyrody....pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInrormacja o wyborze oferty - Inwentaryzacja pomników przyrody....pdf

Wersja XML