Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/179/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

§ 2

Składy Gminnych Komisji Konkursowych dla poszczególnych konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych określone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Popielów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/179/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 20 listopada 2019 roku

Składy Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia następujących konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Jolanta Bukowy - Członek
3) Maciej Seńkowski - Członek
4) Ewa Moździoch - Członek

2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Justyna Czupryk - Członek
3) Beata Hartman - Członek
4) Ewa Marzec - Członek

3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Elżbieta Radziewicz - Członek
3) Anita Macioszek - Członek
4) Sylwia Kociok - Członek

4. Wojewódzki Konkurs Historyczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Magdalena Dobrian-Tyszkowska - Członek
3) Anita Macioszek - Członek
4) Edyta Macioszek - Członek

5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Edyta Macioszek - Członek
3) Anna Ormian - Członek

6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Lidia Mencel - Członek
3) Krystyna Miluniec - Członek

7. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Maria Nawrot - Członek
3) Jolanta Stokłosa - Członek
4) Zygmunt Wojtasek - Członek

8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Lidia Mencel - Członek
3) Jolanta Stokłosa - Członek

9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny

1) Elżbieta Górka - Przewodniczący
2) Wiesław Moździoch - Członek
3) Kunegunda Kwosek - Członek
4) Beata Kołodziej - Członek

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-179-2019 z dnia 20-11-2019 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.pdf
 

Wersja XML