Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2020

PDFUchwała Nr XVI-107-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVI-106-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2020 z dnia 27-08-2020 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2020 roku.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 1.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 2.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 3 Część opisowa.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacja WPF.pdf
PDFZałączniki nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacje instytucje kultury.pdf


Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2021 z 24-03-2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - część tabelaryczna.pdf
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - część opisowa.pdf
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - zestawienia.pdf
PDFZał. 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Popielów za 2020 rok.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2021 z 24-03-2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok.pdf
PDFZał. 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Popielów za 2020 rok.pdf

Wersja XML