Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DACHU PŁASKIEGO NAD CZĘŚCIĄ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W M. KARŁOWICE PRZY UL. MŁYŃSKIEJ

PDFZapytanie ofertowe Dach PP Karłowice SKAN.pdf

PDFZapytanie ofertowe Dach PP Karłowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna.pdf

ZIPZałącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna.zip

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - dach PP Karłowice.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dach PP Karłowice.pdf

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dach PP Karłowice SKAN.pdf

 

Wersja XML