Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr X/54/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok

Uchwała Nr X/54/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Popielów za 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf

Wersja XML