Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów-Karłowice na obszarze Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów SKAN.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Aktualizacja aglomeracji.pdf

Wersja XML