Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/193/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 stycznia 2019 r. oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok oraz w zarządzeniu Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu wydatków oraz zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Nr 0050/192/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 0050/192/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5 do zarządzenia

2.Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 0050/192/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 5 do zarządzenia

3. Przesunięcie w szczegółowym planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 4 do zarządzenia

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-193-2019 z dnia 20-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 02-01-2019.pdf

Wersja XML