Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów-Karłowice na obszarze Gminy Popielów /II POSTĘPOWANIE/

PDFZapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów_II postępowanie SKAN.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Popielów_II postępowanie.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

Wersja XML