Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.1.2020 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512631 z dnia 17.02.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512631-N-2020 z dn. 17.02.2020 r..pdf (1,18MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Popielów SKAN.pdf (2,39MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Popielów.pdf (451,82KB)

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr I.docx (39,77KB)

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr II.docx (39,71KB)

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr III.docx (39,69KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (18,79KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (18,93KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,13KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (22,44KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (22,28KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (22,71KB)

PDFZałącznik nr 8A do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr I.pdf (411,16KB)

PDFZałącznik nr 8B do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr II.pdf (411,92KB)

PDFZałącznik nr 8C do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr III.pdf (412,39KB)

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna I - zadanie cz. nr I.zip (33,65MB)

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna II - zadanie cz. nr I.zip (47,46MB)

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip (8,49MB)

ZIPZałącznik nr 9C do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr III.zip (7,30MB)

ZIPZałącznik nr 10A do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr I.zip (5,48MB)

ZIPZałącznik nr 10B do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip (2,86MB)

ZIPZałącznik nr 10C do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr III.zip (1,14MB)

PDFZałącznik nr 11A do SIWZ - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr I.pdf (233,67KB)

PDFZałącznik nr 11B do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr II.pdf (293,03KB)

PDFZałącznik nr 11C do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr III.pdf (219,56KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.1.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf (96,08KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ II:

PDFPismo BOS.271.1.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II.pdf (87,66KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf (327,02KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf (400,12KB)

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych SKAN.pdf (315,49KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zadaniu częściowym nr III:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu cz. nr III.pdf (305,52KB)

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu cz. nr III SKAN.pdf (124,40KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510076880-N-2020 z dn. 05.05.2020 r..pdf (300,21KB)