Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.1.2020 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512631 z dnia 17.02.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 512631-N-2020 z dn. 17.02.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Popielów SKAN.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Popielów.pdf

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr I.docx

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr II.docx

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr III.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8A do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 8B do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 8C do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr III.pdf

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna I - zadanie cz. nr I.zip

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna II - zadanie cz. nr I.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 9C do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr III.zip

ZIPZałącznik nr 10A do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr I.zip

ZIPZałącznik nr 10B do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 10C do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr III.zip

PDFZałącznik nr 11A do SIWZ - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 11B do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 11C do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr III.pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.1.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ II:

PDFPismo BOS.271.1.2020.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ II.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zadaniu częściowym nr III:

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu cz. nr III.pdf

PDFBOS.271.1.2020.TJ Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu cz. nr III SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510076880-N-2020 z dn. 05.05.2020 r..pdf

Wersja XML