Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/229/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy Popielów tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz poleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się czasowo działalność warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy Popielów w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-229-2020 z dnia 12-03-2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Gminy tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.pdf

Wersja XML