Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/243/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2020 z dnia 31-03-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (156,02KB)
PDFZałącznik do zarządzenie Nr 0050-243-2020.pdf (2,49MB)