Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrót nieruchomościami - zbywanie i dzierżawa

Zarządzenie Nr 0050/711/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków najmu

Skany:

PDFpdf Zarządzenie Nr 0050-711-2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2022 r..pdf

Załączniki:

PDFpdf załacznik do Zarządzenia NR 0050-711-2022 Wójta Gminy.pdf

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-711-2022.pdf

Załączniki:

PDFZałącznik do Zarządzenia NR 0050-711-2022.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - działka 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - działka 156/10 km. 1 obręb Stobrawa


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/660/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/660/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/660/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieni stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/660/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Ogłoszenie: 
skan: PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Wyciąg z ogłoszenia: 
skan: PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy

PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/625/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/625/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/625/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 156/10 km. 1, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/625/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/620/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/620/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/620/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Starych Siołkowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/620/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 331 km. 2 o pow. 0,6370 ha, 598 km. 4 o pow. 0,3390 ha, 599 km. 4 o pow. 0,3580 ha, 602 km. 4 o pow. 0,0500 ha, 618 km. 4 o pow. 0,7060 ha obręb Nowe Siołkowice z przeznaczeniem na cele statutowe OPZW w Opolu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/605/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/605/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/605/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/605/2022 - wykaz nieruchomości


Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/11 km. 1 obręb Stobrawa z przeznaczeniem na ogród przydomowy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/598/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/598/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/598/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/598/2022 - wykaz nieruchomości

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFInformacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/579/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/579/2021 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/579/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Popielowie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/579/2021 - wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1355/2 km. 2 obręb Kurznie z przeznaczeniem na ogród przydomowy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2021 z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-575-2021 - wykaz nieruchomości.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2021 z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-575-2021 - wykaz nieruchomości.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w I przetargu ustnym nieograniczonym - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice oraz w II przetargu ustnym nieograniczonym - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

Ogłoszenie: 
skan: PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 1162/4 km. 7 Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 Nowe Siołkowice oraz II przetarg na sprzedaż dz. nr 1111/309 km. 3 Popielów
plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 1162/4 km. 7 Stare Siołkowice i nr 72/3 km. 1 Nowe Siołkowice oraz II przetarg na sprzedaż dz. nr 1111/309 km. 3 Popielów

Wyciąg z ogłoszenia: 
skan: PDFWyciąg z ogłoszenia o I i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia o I i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/555/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/555/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/555/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/555/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/552/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/553/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/553/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/552/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/553/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 21, działka nr 269/36 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/553/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/550/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/551/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/551/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/550/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/551/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/551/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu - w miejscowości Kaniów przy ul. Szkolnej 1

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/539/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/539/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/539/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/539/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/538/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/538/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/538/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki nr 997/6 km. 6 obręb Stare Siołkowice
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/538/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/15 km. 1 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/537/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/537/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/537/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/537/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/534/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/534/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/534/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowe Siołkowice - działki nr 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/534/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/533/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/533/2021 - Wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/533/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/533/2021 - Wykaz nieruchomości

Informacje Wójta Gminy o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów oraz działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

Pliki w formie dostępnej:
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów
PDFInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 i działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów
PDFWyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów

Pliki w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów
PDFWyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego - działka 1237 km. 1 i działka 111/309 km. 3 obręb Popielów

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice dla najemcy

PDFZarządzenie Nr 0050/505/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 lipca 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/506/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/506/2021 - wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/505/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 lipca 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/506/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/506/2021 - wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów na cele rolne

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/504/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/504/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. - wykaz nieruchomości - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/504/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/504/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. - wykaz nieruchomości - działki nr 220 km. 2 obręb Popielów

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów - lokalu nr 1 w pierwszym kontenerze w Popielowie ul. Brzeska 26A

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2021 z dnia 04-06-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-488-2021 - wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2021 z dnia 04-06-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-488-2021 - wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFInformacja o wynikach I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o wynikach I Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2021 z dnia 20-05-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-474-2021.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-467-2021 - wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-467-2021 - wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybna - działki nr 341/1 km. 2 obręb Rybna

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczen.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf

Wyciąg z ogłoszenia:
Skan: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111/309 km. 3 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2021 z dnia 23-03-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111-309 km. 3 obręb Popielów, ogłoszenia wykazu oraz stalenia cen.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-445-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2021 z dnia 23-03-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1111-309 km. 3 obręb Popielów.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-445-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 66 km. 1 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-442-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położonej w miejscowości Stobrawa - działki nr 491 km. 2 obręb Stobrawa

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-441-2021 z dnia 11-03-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 - Wykaz nieruchomości.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-426-2021 z dnia 09-02-2021 - Wykaz nieruchomości.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-413-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050-413-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy
PDFZarządzenie Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działki nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440/1 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440-1 km.2 obręb Karłowice.pdf
PDFZałacznik do zarządzenia Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części z nieruchomości - działki nr 440-1 km.2 obręb Karłowice.pdf
PDFZałacznik do zarządzenia Nr 0050-409-2021 z dnia 11-01-2021.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 97 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 1,2900 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-383-2020 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-383-2020 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rolne położoną w miejscowości Rybna działkę nr 15 km. 1 obręb Rybna o powierzchni 0,8100 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-382-2020 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-382-2020 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości - lokalu użytkowego w komunalnym budynku położonym w miejscowości Kaniów przy ulicy Szkolnej 1 na działce nr 249 km. 2 obręb Kaniów w budynku Remizy Strażackiej OSP Kaniów i Świetlicy Wiejskiej w Kaniowie, o łącznej powierzchni 52,55 m² składający się z dwóch pomieszczeń (sklep i zaplecze sklepu) z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-381-2020 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-381-2020 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach części działki nr 1278 km.9 obręb Stare Siołkowice o pow. 0,1224 ha

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach części działki nr 1278 km..pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-380-2020 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2020 z dnia 11-12-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Si.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-380-2020 - Wykaz.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145/146 km. 2 obręb Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145-146 km. 2 obręb Popielów.pdf

Pliki w formie dostępnej:
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1145-146 km. 2 obręb Popielów.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-358-2020 z dnia 06-11-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.doc

Informacja Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach działka nr 373/2

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach - działka nr 373-2.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 373-2 km. 2 obręb Karłowice.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia boksu części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-326-2020 z dnia 07-09-2020 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części działek nr 371 km. 4 i 373 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km. 3 obręb Karłowice i części niezabudowanej działki nr 381 km. 2 obręb Karłowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-312-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki nr 518 km.3 obręb Karłowice i cz. działki nr 381 km.2 obręb Karłowice.pdf

Informacja Wójta Gminy  o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 373/2 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszeniu wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminu Nr 0050-311-2020 z dnia 06-08-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf

Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do dzierżawy nieruchomości - części niezabudowanej działki nr 179 km. 1 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - cz. działki nr 179 km. 1 obręb Lubienia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-303-2020 z dnia 21-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf

Informacja Wójta Gminy  o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, ogłoszeniu wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1162-4 km. 7 obręb Stare Siołkowice.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-298-2020 z dnia 13-07-2020 Wykaz nieruchomości.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - części niezabudowanej z działki nr 355 km. 2 obręb Stare Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części niezabudowanej z nieruchomości - działki nr 355 km.2 Stare Siołkowice.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-262-2020 z dnia 22-05-2020.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów - OSP Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2019 z dnia 21-11-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów - gabinet lekarski w Starych Siołkowicach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-166-2019 z dnia 07-11-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km. 3 i 1930/6 km. 3 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-165-2019 z dnia 05-11-2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930-5 km.3 i 1930-6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów - boisko w miejscowości Rybna

PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-156-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki nr 1139 km. 7 obręb Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2019 z dnia 10-10-2019 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki 1139 km.7 obręb Stare Siołkowice.pdf
PDFZałącznik Zarządzenia NR 0050_150_2015 Wóta Gminy Popielów - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz  z przyłączami 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_122_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf
DOCZARZĄDZENIE NR 0050_122_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów.doc
DOCZałaczniki do zarzadzenia 0050 122 2019.doc

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych  stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_121_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf
DOCZARZĄDZENIE NR 0050_121_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów.doc
DOCZałączniki do zarządzenia nr 0050 121 2019.doc

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5  km2 obręb Kurznie

DOCZARZĄDZENIE NR 0050_120_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5 km2 obręb Kurznie.doc
PDFZARZĄDZENIE NR 0050_120_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5 km2 obręb Kurznie.pdf
DOCZałączniki Zarządzenia NR 0050 120 2019.doc
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości w Karłowicach: działka niezabudowana nr 407/2 km.2 obręb Karłowice i działki zabudowanej nr 407/3 km.2 obręb Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-019 z dnia 9-07-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - Lubienia: działka zabudowana nr 375 obręb Lubienia i część działki niezabudowanej nr 376 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-89-2019 z dnia 7-06-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - Lubienia dz. nr 375 i cz. dz. nr 376.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Słonecznej 3 w Karłowicach działka nr 269/9 i Popielowie działka nr 1111/309

PDFOgłoszenie o przetargu - nieruchomość zabudowana ul. Słoneczna 3 w Karłowicach; nieruchomość niezabudowana dz. 1111-309 km. 3 Popielów.pdf
PDFOgłoszenie o przetargu - nieruchomość zabudowana ul. Słoneczna 3 w Karłowicach; nieruchomość niezabudowana dz. 1111-309 km. 3 Popielów - informacja.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej nr 341 obręb Lubienia

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2019 z dnia 10-04-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieniach dz. nr 341.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych w miejscowościach Karłowice, Popielów i Stare Siołkowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice apteka.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice gabinet stomatologiczny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Popielów gabinet stomatologiczny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Stare Siołkowice gabinet stomatologiczny.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego w miejscowości Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-5-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego w Popielowie -ośrodek zdrowia.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości   niezabudowanej nr 355/2 obręb Kurzni

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-6-2018 z dnia 11-12-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach działki o numerach 331, 599,602 i 618.pdf

 

PDFZarządzenie Nr 0050/641/2018 Wójta Gminy Popielów z 8 listopada w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 355/2 km.2 obręb Kurznie
PDFWyciąg z ogłoszenia I i II przetargu na działki nr 269/9 i 372/2 w Karłowicach i 1162/4 w Starych Siołkowicach
PDFOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Karłowicach ul. Słoneczna 3 wraz z działką 269/9 km.2 i II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej 372/2 km.2 Karłowice i działki niezabudowanej 1162/4 Km.7 Stare Siołkowice
PDFZarządzenie Nr 0050/639/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km.7 obręb Stare Siołkowice oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZarządzenie Nr 0050/640/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 372/2 km.2 obręb Karłowice oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-624-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości działek stanowiących własność gminy nr 186/1, 186/2, 186/3, 188 obręb Rybna
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-625-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości nr 997/6 obręb Stare Siołkowice
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-626-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Popielowie działka nr 1111/309 km3 obręb Popielów
 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-619-2018 z dnia 18-09-2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej w Popielowie dz. nr 1443/156 km1

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-615-2018 z dnia 10 wrzesnia 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 3 dz. nr 269/9 km2
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-616-2018 z dnia 10 września 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej obręb Popielów dz. nr 1106/116 km2

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Karłowicach działka 372/2 i Starych Siołkowicach działka 1162/4

PDFOgłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Karłowicach działka 372/2 i Starych Siołkowicach działka 1162/4

Informacja Wójta Gminy  o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości   niezabudowanej nr 355/2 obręb Kurznie

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-599-2018 z dnia 10-08-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości do użyczenia
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-597-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-598-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-588-2018 z dnia 10-07-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywyieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-581-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Stare Siołkowice.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-582-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Karłowice.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia .

PDFZarządzenie nr 0050_529_2018 Wójta Gminy Popielów w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Stobrawie.
PDFZarządzenie nr 0050/521/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na sprzedaż nieruchomości  w Kurzniach i Karłowicach

PDFOgłoszenie o przetargach.pdf
PDFTreść ogłoszenia o przetargach.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-499-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości
PDFInformacja Wóta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-466-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Karłowicach


PDFZarządzenie nr 0050/444/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach - działki nr 337/3 km.2 Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
 

Ogłoszenie Wójta Gminy  o przetargach na  zbycie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kurzniach.pdf
 

Informacja Wójta Gminy  o wywieszeniu wykazów  nieruchomości położonej w Popielowie

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2017 z dnia 10-07-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości działki położonej w Popielowie.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-408-2017 z dnia 8-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży  nieruchomości zabudowanej położonej w Kurzniach
PDFZarządzenie Wojta Gminy Nr 0050-399-2017 z dnia 12-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Kurzniach.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy działek nr 5/2 i 6 km.1 obręb Stare Siołkowice i działek 611,615,619 km.4 obręb Nowe Siołkowice.
PDFOgłoszenie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-396-2017 z dnia 10-05-2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-397-2017 z dnia 10-05-2017.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o I i II przetargu na sprzedaż nieruchomości

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I i II przetargu na sptrzedaż nieruchomości.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-357-2016 z dnia 8-02-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFinformacja Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazu nieruchomości przezaczonej do sprzedaży pdf.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-334-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-335-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego oeraz zasad dzierżawy.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

PDFWyciąg z informacji Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym i organiczonym.pdf
PDFInformacja Wójta Gminy Popielów o I przetargu ustnym nieograniczonym i organiczonym.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokali uzytkowych.pdf
PDFzałączniki 1-2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-285-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych.pdf
PDFzałączniki od 1-6 Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-286-2016.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży: działki nr 394/3 i 394/4 km.1 obręb Lubienia, 676/1 km.4 obręb Stare Siołkowice oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych działki 407/2 i 407/3 km.2 obręb Karłowice, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.272.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach .pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.273.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_3 km1 obręb Lubienia.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.274.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_4 km1 obręb Lubienia.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.275.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 676_2 km4 obręb Stare Siołkowica.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Lubienia.

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości. w Lubieni pdf.pdf
 


Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości do dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-246-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu  wykazu  nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-220-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-221-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości

PDFogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie o I przetargu nieograniczonym.pdf
PDFOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-211-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf
 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nietruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomiości przenaczonej do sprzedaży.pdf 
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 0050-176-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży nieruchomości.pdf

 

PDFInformacja Wójta Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2015 z dnia 22-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiacego właśność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf

PDFInformacja Wójta Gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy części nieruchomości zabudowanej.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFPełna treść ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-121-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-125-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-120-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf


 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruhomości niezabudowanej.pdf
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr 0050-108-2015.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-85-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Lubieni wraz z działką nr 410 km.1 obręb Lubienia, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cena wywoławczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-86-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaniowie - działki nr 180/3 km.2 obręb Kaniów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-87-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 964/7 km6, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-88-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przekazania w użyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych na okres trzech lat części nieruchomości gruntowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-89-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach, Lubieni i Starych Siołkowicach oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-90-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
 

PDFOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych.pdf

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-8-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-9-2014 z dnia 10-12-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-610-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-609-2014 z dnia 27-11-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach.pdf
PDFdodatkowa informacja Wójta Gminy dot.przetargu.pdf

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-591-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-592-2014 z dnia 24-10-2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -działek położonych w Karłowicach.pdf

Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

JPEGInformacja o wywieszeniu wykazu.jpeg

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Karłowice.pdf
PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf
PDFOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Karłowicach.pdf
PDFOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf
PDFOgłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej połozonych w miejscowości Karłowice i Lubienia.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-545-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-547-2014 z dnia 6.06.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-527-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-528-2014 z dnia 30.04.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości dz. 1121-303 wraz z kontenerami mieszkalnymi.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2014 z dnia 11.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym lokalu w Karłowicach.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach przy ul.Młyńskiej 5.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  działek położonych w Lubieni
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym działek położonych w Lubieni.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości -działek położonych w Lubieni.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2014 z dnia 7.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej włąsność gminy.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2014 z dnia 8.01.2014 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy częściu nieruchomości stanowiących włąsność gminy.pdf
PDFzał 1-4 do Zarządzenia Nr 0050-471-2014.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym połozonym w Lubieni
PDFogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położone w Karłowicach.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubieni.pdf

PDFInforamcja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-428-2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Lubieni.pdf
 


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości lokali uzytkowych i nieruchomości gruntowych do dzierżawy.pdf
Szczegóły bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
Szczegóły : Zarządzenia Nr 0050/402/2013, Nr 0050/403/2013, Nr 0050/403/2013, Nr 0050/404/2013, Nr 0050/405/2013, Nr 0050/406/2013, Nr 0050/407/2013,Nr 0050/408/2013, Nr 0050/409/2013,bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2013 z dnia 9.04.2013 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej.pdf

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości -lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.pdf
szczegóły Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/341/2013, Nr 0050/342/2013, Nr 0050/343/2013, Nr 0050/344/2013,  bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy  o I przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej położonych w Lubieni

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf


PDFogłoszenie Wójta o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połozonych w Karłowicach.pdf
PDFInformacja Wójta Gminy o terminie I przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Karłowicach.pdf

 PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia i pzreznaczenia do dzierżawy nieruchomośc w Popielowiei.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Kaniowie.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej)była szkoła i sala gimnastyczna) w Stobrawie.pdf

PDFOgłoszenie o wywieszewniu wykazu nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazach nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy.pdf

JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości.JPG
JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości połozonej w Lubieni.JPG
JPEGOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż działki połozonej w Kurzniach.JPG
JPEGstr 2 ogłoszenia.JPG


PDFOgłoszenie Wójta Gminy o I przetargu ustnym nieograniczonym.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFInformacja Wójta Gminy.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFInformacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości.pdfPDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 
 
Wersja XML