Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania – pozwolenie wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu W zlokalizowanego  na dz. ewid. 1161 obr. Stare Siołkowice oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu projektowanym wylotem W wód opadowych lub roztopowych do rowu RB-9 w km 0+345 pochodzących z rerenów utwardzonych i zadaszeń projektowanego PSZOK w m. Stare Siołkowice

PDFinformacja o wszczęciu postępowania.pdf

Wersja XML